Blogs en nieuwsberichten

Geen testament en nu?

Een uitvaartondernemer vroeg mij contact op te nemen met meneer (82 jaar) omdat hij net een goede vriendin had verloren. Zij woonde haar laatste jaren in een zorginstelling daar zij blind was. Hij was de enige die haar elke dag bezocht. Zij had namelijk geen enkele familie meer.

Omdat meneer al jaren haar administratie verzorgde, voelde hij zich verantwoordelijk om de afhandeling van haar nalatenschap op zich te nemen. Echter wist hij niet hoe hij de dit moest aanpakken. Hoe en waar te beginnen? Hij heeft geen computer, heeft nog nooit op het internet “gesurft” of zelfs een mobiele telefoon aan zijn oor gehad. Aan de hand van het Cretio stappenplan hebben we samen bekeken wat er geregeld moest worden en hoe hij zelf het één en ander aan kon pakken.

Ondertussen kregen we via het Centraal Testament Register (CTR) bericht dat mevrouw geen testament had. Wel had ze wat vermogen. Ik heb meneer uitgelegd dat nu de wettelijke verdeling van toepassing is. Dit betekent onder andere dat er nagegaan moet worden of er afstammelingen/familieleden zijn. Deze mogelijke erfgenamen, die mevrouw waarschijnlijk zelf niet eens gekend heeft, zullen dan haar vermogen erven.

        ”Ook hij blijkt geen familie meer te hebben die hij kent en vrienden heeft hij gewoonweg niet.

Door deze ontwikkeling werd meneer bewust van zijn eigen kwetsbaarheid en het sociale isolement waarin hij zat. Ook hij blijkt geen familie meer te hebben die hij kent en vrienden heeft hij gewoonweg niet. Wie gaat hem nu helpen als hij het zelf niet meer kan en hoe kan hij voorkomen dat zijn vermogen naar ‘vreemden’ gaat? Door de gesprekken die we hierover gevoerd hebben was de stap om zijn vertrouwenspersoon te worden een vanzelfsprekende. Met plezier heb ik voor hem in de tussentijd een LevensDossier opgemaakt en daarin zijn persoonlijke omstandigheden, bezittingen en wensen opgenomen.

De volgende stap was om bij de notaris zijn wensen in een testament en een levenstestament vast te laten leggen. Ik merk dat hij het fijn en geruststellend vindt dat hij nu zelf bepaald heeft dat zijn nalatenschap naar een aantal goede doelen gaat. En dat als hij het zelf niet meer kan ik zijn belangen behartig zoals hij dat graag wilt. Samen met meneer zoek ik naar een dagbesteding, omdat zijn dagelijkse bezoek naar zijn vriendin was komen te vervallen. Gelukkig zie ik meneer elke week vrolijker en spraakzamer worden. Een bevestiging waarom ik dit werk ben gaan doen.

Inmiddels heb ik van de notaris te horen gekregen dat er minstens 40 afstammelingen zijn van mevrouw………. Glunderend zegt meneer: “Voor mij hoeft dat nu niet meer uitgezocht te worden hè? Mijn nalatenschap gaat deels naar de dierentuin”.

Alles lijkt zoals het was

Een mooi interview met Frits Spits  op het digitaal platform spreekbuis.nl gepubliceerd op 22 oktober. Hij heeft een boek uitgebracht over het verlies van zijn vrouw en hoe hij zijn leven weer zin probeert te geven. De titel “Alles lijkt zoals het was” zegt genoeg. Echter het is niet meer zoals het was.

Cretio ondersteunt en begeleidt mensen om ook een nieuw perspectief te krijgen na het verlies van een dierbare, zodat zij weer verder kunnen met hun leven.

Zorgen over thuiswonende ouderen

In het artikel ‘Zorgen over thuiswonende ouderen’ van Mirjam de Klerk, Inger Plaisier, Maaike Den Draak en Debbie Verbeek – Odijk, gebaseerd op hun SCP-publicatie, is te lezen dat zorg, ondersteuning en woningaanbod onvoldoende aansluiten bij de behoeften van zelfstandig wonende ouderen. Om de zorg voor ouderen thuis ook in de toekomst op peil te houden, zijn veranderingen nodig. Een aantal knelpunten komt hierbij aan de orde.

In het werk met onze klanten herkennen wij deze knelpunten. Voor de oudere zelf zijn dit vaak meer dan knelpunten, vandaar dat wij als Cretio partners graag met onze klant meedenken in wat mogelijk is, zowel op financieel, fiscaal, juridisch en praktisch opzicht. Zo staat iemand er niet alleen voor.

Wel of niet verhuizen?

Wanneer ik bij meneer binnen kom, opent hij meteen het gesprek door een aantal zorgen met mij te delen: “Ik weet niet of ik hier wel kan blijven wonen want het lukt me niet om de tuin in mijn eentje bij te houden, ik kan niet meer auto rijden en hoe kom ik dan in het dorp voor de boodschappen, mijn kinderen wonen zo ver van mij vandaan ….”. Kortom, meneer overweegt te verhuizen, liever vandaag dan morgen.

Hij heeft zijn vrouw nog niet zo lang geleden verloren en heeft, naast het verdriet om dit verlies, allerlei zorgen omtrent zijn gezondheid en daarmee zijn woonsituatie. In zo’n periode, waarop er veel op je af komt en er allerlei emoties spelen, valt het niet mee om alles op een rijtje te zetten en (goede) besluiten te nemen. Zeker als het gaat om een verhuizing die eveneens veel impact heeft.

Ik laat hem dan ook een tijdje van zich afpraten en ik zie dat dit hem zichtbaar oplucht. Als ik hem voorstel om de situatie stap voor stap samen te bekijken en, daar waar gewenst en noodzakelijk zijn kinderen en/of (zorg)instanties er bij te betrekken, knikt hij opnieuw opgelucht en zegt: “Ik had het gevoel dat ik dit allemaal alleen moest doen, ik wil mijn kinderen er namelijk niet mee belasten. En zelf weet ik niet hoe ik het moet aanpakken”.

Ik had het gevoel dat ik dit allemaal alleen moest doen.

Samen met één van zijn kinderen brengen we de mogelijkheden in kaart en zoeken we de regelingen uit die daarbij voor meneer van toepassing zijn. Na een gesprek met meneer en zijn kinderen, waarin de verschillende mogelijkheden met bijbehorende voor- en nadelen worden besproken, kan hij een weloverwogen besluit nemen: het wordt verhuizen.

En ook hierbij mag ik meneer ondersteunen. Zo maken we een stappenplan zodat de zaken gebeuren die nodig zijn om dit mogelijk te maken. Inmiddels is meneer verhuisd, woont naar zijn zin en heeft het gevoel weer perspectief te hebben.

Bent u of kent u iemand die praktische en/of emotionele ondersteuning nodig heeft zoals in bovenstaande situatie, kijkt u dan eens op onze website wat wij voor u of uw naasten kunnen betekenen of neem direct contact met ons op.

Bekijk hier onze eerder
verschenen nieuwsbrieven

TOP
X