Blogs en nieuwsberichten

Een goed artikel in het Parool van 3 februari over een meer sociale benadering van dementie. De aandacht gaat nog te vaak naar de ziekte, terwijl het voor de mensen die het betreft vooral gaat om de impact op hun dagelijkse leven.

Dit is precies waar Cretio zich voor inzet: verbinding zoeken met het gewone, dagelijks leven van de cliënt door versterking van het netwerk en goede communicatie met alle zorgverleners.

Hits: 59

Zorgmijder

U kent ze wel, mensen die hun zelfstandigheid moeten inleveren wegens ziekte, ouderdom, een ongeluk of anderszins. Het is een ingrijpende levensverandering die vraagt om een andere aanpak dan voorheen. Als deze mensen zelf geen zorg vragen of dit niet kunnen accepteren maar wel nodig hebben, dan hebben we te maken met zorgmijders.

Een zorgmijder heeft te maken met problemen op verschillende vlakken die ze zelf niet als probleem erkennen. Vaak beseffen ze niet dat ze hulpbehoevend zijn (geworden) en hebben daarom de neiging vast te houden aan hetgeen ze kennen. Hierdoor krijgen zij niet de hulp die ze zo nodig hebben en kunnen zelfs daarmee hun eigen herstel of kwaliteit van leven in de weg staan. Dit is ook een grote uitdaging voor hun naasten en/of mantelzorgers. Voor hen kan het zeer frustrerend zijn als de nodige hulp geweigerd wordt.

Moeten de zorgmijders het dan toch maar lekker zelf uitzoeken of is onze slogan ook hier van toepassing? ‘Dat u het alleen kúnt, wil niet zeggen dat u het ook alleen móet.’ Hieronder treft u een 3-tal tips om de zorgmijder toch te voorzien van de juiste zorg.

1. Toon begrip en ga het gesprek aan

Ervaring leert dat mensen makkelijker hulp geven dan vragen. Het is echt moeilijk om afhankelijk te zijn van zorg van anderen. Probeer je daarom in te leven in de zorgmijder en stel hem/haar de vraag waarom hij/zij geen hulp wil.

Het kan te maken hebben dat men bang is om iemand tot last te zijn, zich schaamt of er nog niet aan toe is om de zelfstandigheid op te geven. Het is ook mogelijk dat iemand zijn eigen probleem nog niet inziet en zich niet bewust is van de zorgen die anderen om hem/haar hebben. Belangrijk is dat, wat de reden ook is, je daar empathie voor hebt en het vooral bespreekbaar houdt. Erover praten en begrip tonen kan namelijk helpen om de reden weg te nemen.

2. Wat kan iemand wel

Als zelfstandigheid ingeleverd moet worden zijn we geneigd om te kijken naar wat iemand niet meer kan. Het is aan te bevelen om juist de nog aanwezige zelfstandigheid te benadrukken. De zorgmijder heeft vooral behoefte aan zelfregie en wil deze niet ook nog eens inleveren aan goed bedoelde ongevraagde hulp. Het helpt de zorgmijder namelijk om controle over zijn/haar leven te houden. Daarom is het ook belangrijk om te weten wie de zorgmijder als persoon is en hoe hij/zij de dingen graag aanpakt. De geboden zorg kan dan veel beter aansluiten op de persoon zelf.

Als je dit weet, kun je de zorgmijder ‘verleiden’ door hem/haar uit te dagen om het eens op een andere manier te proberen dan hij/zij gewend is. Dit in plaats van jouw manier en inzichten op te leggen. Hierdoor behoudt de zorgmijder het gevoel dat niet zijn/haar hele leven wordt overgenomen en dat er respect is voor autonomie.

3. Bemoeizorg

Als tip 1 en 2 niet afdoende zijn en de zorgmijders geven overlast, of ze vormen een gevaar voor zichzelf of anderen dan kan er bemoeizorg ingezet worden. Bemoeizorg is een vorm van zorg waarbij er ongevraagd en pro-actief contact wordt gelegd met de zorgmijder. Vaak gebeurt dit vanuit een samenwerkingsverband bestaande uit verschillende hulpverleners op zowel medisch als het sociale vlak. Zij proberen de drempel voor de hulpvraag te verlagen en streven ernaar dat er uiteindelijk toch hulp geaccepteerd wordt zodat de juiste ondersteuning geboden kan worden.

Cretio helpt naasten en mantelzorgers om bemoeizorg te initiëren. Tevens is zij ervaren bij het bieden van individuele begeleiding (kan vanuit PGB) en kan de (vervolg-)zorg coördineren door de juiste mensen in te schakelen. Kijk eens bij welke situaties wij van betekenis kunnen zijn of neem direct contact met ons op.

Hits: 82

‘Geknipt en geschoren’

Vandaag is het een bijzondere dag voor meneer. Voor het eerst sinds zijn hersenbloeding, nu 3 maanden geleden, worden zijn haren geknipt. Dat vindt hij belangrijk, want hij wil netjes zijn als de notaris vanmiddag komt. Door zijn achteruitgaande gezondheid, met diverse ziekenhuisopnamen als gevolg, heeft het ondertekenen van de volmacht en het testament op zich laten wachten. Dit tot grote zorg van meneer. Want wat als hij niet op tijd is? Maar vandaag gaat het dan toch gebeuren.

De afspraak is om 13.30 uur. Als ik iets daarvoor binnen kom, zit hij breeduit lachend in zijn stoel. Als ik zeg “Wauw”, wat zie jij er goed uit, knapperd!”, glimt hij van oor tot oor. Op mijn vraag: “Ben je blij dat je het vandaag allemaal kunt regelen”, antwoordt hij met een zucht: “Ja, eindelijk, heerlijk!”. Zo opgewekt heb ik hem in tijden niet meegemaakt.

In de afgelopen maanden heeft meneer veel te verduren gehad. Als gevolg van een ernstige hersenbloeding kan hij niet meer voor zichzelf zorgen. Hij is dan ook opgenomen in een verpleeghuis waar hij afhankelijk is van de verzorging. Waar het in de eerste maanden niet of nauwelijks tot hem doordrong, beseft hij pas sinds kort wat er is gebeurd. Hij vindt het moeilijk te verwerken welke consequenties dit heeft voor zijn toekomst qua gezondheid, zelfstandigheid en autonomie. Nooit meer thuis kunnen wonen, nooit meer zelf autorijden, boodschappen doen, (bank)zaken regelen, jezelf kunnen verzorgen en nog vele andere ‘nooit meers’.

”Hij geeft aan het ‘zo’ niet meer te zien zitten.

Doordat hij zich niet altijd goed kan uiten, wordt hij boos en raakt zelfs ontmoedigd. Hij geeft aan het ‘zo’ niet meer te zien zitten. Maar actief zijn leven beëindigen, wil hij beslist niet. En dat er, in het geval hij komt te overlijden, eerst het één en ander geregeld moet worden, heeft hij gelukkig duidelijk kunnen maken. Vandaar ook het ‘lang naar uit gekeken’ bezoek van de notaris.

Na het vertrek van de notaris wil meneer nog even napraten. We raken in gesprek over wat hij nodig heeft, wat hij na zijn hersenbloeding nog wel kan en kan leren, waar hij blij van wordt ofwel wat geeft hem (betere) kwaliteit van leven. Onderwerpen als zingeving, dankbaarheid, accepteren, communiceren, meedoen enz. komen aan de orde. Het blijkt dat door vanuit Positieve Gezondheid het gesprek met hem te voeren ik als vertrouwenspersoon een belangrijke bijdrage kan leveren aan zijn welzijn en welbevinden. En ondanks alle ‘nooit meers’ zijn er toch weer kleine lichtpuntjes in zijn leven: de knipbeurt, het bezoek dat hij ontvangt, de grapjes die hij kan maken met de verzorging, de muziek op de radio. Bij mijn weggaan zegt hij indringend: “dat alles nu goed geregeld is, dat geeft veel rust. Dank je wel daarvoor”. Dit keer verschijnt er een grote grijns op mijn gezicht. Heerlijk om te weten dat ik namens meneer kan handelen op een wijze die aansluit op zijn wensen.

Bent u of kent u iemand die praktische en/of emotionele ondersteuning nodig heeft zoals in bovenstaande situatie, kijkt u dan eens op onze website wat wij voor u of uw naasten kunnen betekenen of neem direct contact met ons op.

Hits: 31

Ieder jaar wordt op 4 februari – Wereldkankerdag wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. De overlevingskans van mensen met kanker is opnieuw toegenomen. In 2018 was 65 procent van de mensen die vijf jaar daarvoor de diagnose kanker hadden gekregen nog in leven. Vooral door snellere diagnoses en betere behandelingen neemt dat percentage ieder jaar met ongeveer 1 procent toe. Voor een aantal kankersoorten geldt zelfs dat vier op de vijf patiënten de ziekte overleven.

Door deze ziekte gaan mensen vaak bewuster leven en ontstaan er ook vaak nieuwe, persoonlijke inzichten die kunnen bijdragen aan hun kwaliteit van leven. Aandacht voor en het gesprek over Positieve Gezondheid brengt aan het licht wat anders onbesproken zou blijven en helpt mensen ontdekken wat bij hen past, waar ze blij van worden en/of wat ze nodig hebben. Door dit  ‘andere gesprek’ te voeren, krijgen ze meer inzicht in waar hun veerkracht ligt en vergroten ze daarmee de kwaliteit van leven.

Onze Cretio partners zijn allen gecertificeerd om het ‘andere gesprek’ vanuit Positieve Gezondheid te kunnen voeren. Wilt u weten wat Positieve Gezondheid voor u of voor anderen in uw omgeving zou kunnen betekenen, neem dan eens contact op met een van onze partners.

 

 

 

Hits: 17

Bekijk hier onze eerder
verschenen nieuwsbrieven

TOP
X