Blogs en nieuwsberichten

Het aantal scheidingsaanvragen stijgt in deze coronatijd. Een scheiding zet je hele leven op zijn kop, omdat alles waaraan je gewend was veranderd. Naast het regelen van allerlei praktische zaken zit je in een roller coaster van emoties om mee om te gaan. Hoe verwerk je een scheiding?

Niemand gaat een verbintenis aan vanuit de verwachting ook weer te scheiden. Toch hoort het bij de top 3 van ingrijpende life events. Afgezien van het emotionele aspect levert een scheiding behoorlijk wat juridische, financiële, fiscale en praktische haken en ogen, zowel op korte als op lange termijn. De taken en rollen die voorheen door u beiden vervuld werden moet u nu alleen op zich nemen. .Welke taken wilt u uitbesteden? Op wie kunt u leunen, nu u er alleen voor staat?

Het verwerken van de emoties van de scheiding wordt wel eens vergeleken met het beklimmen van een steile berg. Verschillende websites geven hierover advies, zoals bijvoorbeeld de website over ‘eerste hulp bij scheiding’  en ‘omgaan met verdriet’ van ‘nieuwe stap’. Een andere website geeft 7 tips om weer gelukkig te worden na de scheiding en de site ‘bedrock’ put uit een boek met de titel ‘cursus scheiden voor beginners’ over hoe om te gaan met verdriet. De website van de rijksoverheid geeft tips om de praktische kanten van de scheiding te regelen.

1. De vijf fases van het verwerkingsproces

De rouwcurve van Elisabeth Kübler-Ross heeft vijf fases omschreven die de meeste mensen geheel of gedeeltelijk doorlopen om na een verdrietige ervaring weer tot rust te komen. Het doorlopen van deze fasen neemt meestal een langere periode in beslag, gemiddeld zo’n twee tot vijf jaar.

 • Ontkenning: Ontkenning is een bewuste of onbewuste weigering om de realiteit onder ogen te zien. Het is een natuurlijke vorm van zelfbescherming. Je laat niet meer binnen dan je aankunt. Aan het einde van deze fase gaat je op zoek naar de feiten, de waarheid, de schuldige. Sommigen blijven echter opgesloten in deze fase.
 • Boosheid: Als de waarheid is doorgedrongen ontstaat er vaak boosheid. Hierbij komen gedachten naar boven als “Waarom ik?” of “Waarom nu?”. Het is een gezond psychologisch verdedigingsmiddel om de schuld buiten jezelf te zoeken en daardoor het gevoel van verlies en verdriet te ontwijken. Onder de woede ligt de pijn. In deze periode is de rouwende meestal moeilijk te benaderen.
 • Onderhandelen en vechten: Als je merkt dat protesteren en boosheid niet helpen kun je proberen het verlies te verwerken door jezelf doelen te stellen of beloften te doen. Of je kunt het recht in eigen hand nemen en een tegenaanval organiseren.
 • Verdriet en depressie: Wanneer je de realiteit begint te accepteren komen gevoelens van verdriet, spijt, angst en onzekerheid naar boven. Vaak dienen ook verliezen uit het verleden zich weer aan. De rouwende is bijna niet meer te bereiken. Je kunt behoefte hebben aan het steeds weer uiten van het verdriet. Op de bodem van het verdriet ligt vaak woede. Onderdrukte woede is vaak de oorzaak van een depressie.
 • Aanvaarding: Als je voldoende tijd en vaak ook enige hulp hebt gehad om door de  bovengenoemde fasen heen te gaan begin je de realiteit te accepteren. Er komt berusting en je kunt onthechten, loslaten. Loslaten is niet hetzelfde als vergeten. Het is het verlies een plaats geven in je leven en verder gaan.

2. Tips om gelukkig te worden na de scheiding 

Hier volgen enkele van de belangrijkste tips om weer gelukkig te worden na een scheiding

 • Beslis zonder emotie: Neem beslissingen zonder in de emotie te blijven hangen. Het is belangrijk sterk te zijn, zeker als er kinderen zijn, en besluiten te nemen over zaken zoals de gewenste woonsituatie, de financiën, en kinderopvang.
 • Kom je emoties onder ogen: Het is verleidelijk om voor, tijdens en na je scheiding hard door te blijven rennen door bijvoorbeeld nog harder te werken. Zolang je maar afleiding hebt, hoef je je emoties niet onder ogen te komen. Totdat je ineens lichamelijke klachten krijgt. Negatieve gevoelens zoals boosheid, angst en verdriet kunnen niet eindeloos worden geparkeerd. De parkeergarage is overvol. Er moeten auto’s uit, één voor één. Verzamel alle moed en kom je emoties onder ogen. Vind in je omgeving personen of een persoonlijke coach die naar je willen luisteren, je steunen, en je af en toe een spiegel voorhouden. Laat dit toe en probeer er wat mee te doen. Het helpt uiteindelijk.
 • Inzicht in je financiële situatie: Zorg dat je een overzicht krijgt over je financiële situatie en neem op basis daarvan beslissingen, zoals bijvoorbeeld om je uitgaven te beperken, te gaan werken of je woonsituatie te veranderen. Zorg dat je niet meer uitgeeft dan dat er binnenkomt.
 • Gun jezelf de tijd: Na een tijd komt er weer een rustigere periode, waarbij er routine komt in het dagelijkse leven. Lezen over ervaringen van anderen in een soortgelijke situatie kan helpen bij de verwerking. Geef jezelf de tijd om een bepaalde periode helemaal af te ronden en sta toe dat er af en toe een terugval komt. Zoek hulp voor jezelf en je gezin.
 • Zorg voor jezelf en ben je eigen beste vriend(in). Wees lief voor jezelf en zorg dat je voldoende slaapt, gezond eet en voldoende beweging hebt. Laat jezelf niet wegzinken of verbitterd worden, maar bouw een nieuwe routine op.

3. Je hoeft er niet alleen voor te staan

Wij kunnen je helpen met het volgende:

 • Helder in kaart brengen waar je staat in financieel, fiscaal, juridisch en praktisch opzicht
 • Ondersteuning bieden bij het voeren van je eigen adminsistratie
 • Meedenken over de voor jou meest relevante opties, regelingen en recht op bijstand
 • Bekijken wat er in praktisch opzicht geregeld moet worden en prioriteiten stellen
 • Coaching bij het hervinden van een nieuw evenwicht.

Wil je graag hulp? Neem dan contact op met een Cretio Partner in de buurt. We helpen je graag!

Hits: 83

De coronacrisis raakt ons allemaal en is een ingrijpende periode. Het kan op meerdere fronten stress kan opleveren, zoals bijvoorbeeld door werk, thuissituatie en gezondheidsklachten. Ook de zorg voor anderen vraagt in deze tijd veel zowel in het gezin als van zorgverleners. Hoe blijf je mentaal gezond in deze periode?

Verschillende organisaties geven hierover advies. Zoals bijvoorbeeld het Instituut voor Positieve Gezondheid  die een levenshouding biedt en praktische voorbeelden geeft. Maar ook Zorgvoorbeter.nl waar de adviezen van het Ministerie van Defensie kunnen worden gedownload. Onderstaand enkele tips om alvast ter harte te nemen.

1. Vertrouw op jezelf en anderen

Deze onzekere situatie doet een voortdurend beroep op iedereen om creatieve oplossingen te vinden voor zowel situaties binnen als buiten het eigen vakgebied. Vertrouw op jezelf om in deze situatie het juiste besluit te nemen al of niet in samenspraak met anderen. Moedig ook anderen aan om zelf de regie in handen te nemen. Zoals je met Positieve Gezondheid per definitie doet, geef mensen het vertrouwen dat ze kunnen varen op wat ze in huis hebben en dát te doen waar ze zelf nog invloed op hebben.

Goede zorg verlenen is teamwerk. Een hecht team beschermt tegen angst en onzekerheid. Onder bijzondere omstandigheden is het normaal en goed om terug te vallen op je kennis en vaardigheden en te geloven in de kracht van het team, zowel thuis als op het werk.

2. Ruimte voor emoties 

Tijdens het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden ligt de focus vaak vooral op het geen fouten maken. Zodra er een mogelijkheid is om alleen of met elkaar stoom af te blazen moet dat ook gebeuren. Gevoelens van angst, verdriet, machteloosheid of boosheid zijn heel normaal vooral in deze periode. Neem de tijd om gevoelens de ruimte te geven, praat erover met anderen en herhaal helpende gedachten.

3. Eerste levensbehoeften

Zorg goed voor jezelf en slaap voldoende; zoveel mogelijk op vaste tijden. Houd vast aan ritme en structuur, eet gezond en drink voldoende. Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne. Vermijd roken, alcohol en drugs. Dit alles helpt om jezelf gezond te houden, waardoor je beter voor anderen kunt zorgen.

4. Wij bieden informatie en hulp

Wilt u graag meer informatie over Positieve Gezondheid en hulp bij het omgaan met stress? Neem dan contact op met een Cretio Partner in de buurt. We helpen u graag!

Hits: 116

De Hoge Raad heeft onlangs een uitspraak gedaan over het vraagstuk inzake euthanasie bij mensen met dementie. In het AD van 21 april 2020 staat een artikel die meer vertelt over deze uitspraak en achtergrond.

1. Uitspraak met waarschuwing

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat artsen een euthanasieverzoek mogen inwilligen van mensen die een verzoek tot levensbeëindiging bij dementie indienden toen ze nog helder van geest waren. Ook als overleg met hen daarover niet meer mogelijk is. In het arrest benadrukt de Hoge Raad dat een euthanasieverzoek alleen kan worden ingewilligd als is voldaan aan alle wettelijke eisen. Zo moet sprake zijn van “ondraaglijk en uitzichtloos lijden”. Er kunnen ook omstandigheden zijn waarin een eerder euthanasieverzoek van een demente patiënt toch niet mag worden uitgevoerd. Dat kan het geval zijn als “de uitingen van de patiënt daar aanleiding toe geven”.

2. Medische experts

De hoogste rechters van het land benadrukken in hun uitspraak ook nog dat euthanasiezaken zoveel mogelijk aan medische experts overgelaten moeten worden. De wet zit zo in elkaar dat euthanasiezaken worden beoordeeld door speciale regionale toetsingscommissies. ,,Op mogelijke gevallen van onzorgvuldig handelen is strafvervolging van de arts niet steeds de aangewezen reactie”, oordeelt de Hoge Raad.

3. Wij bieden hulp!

Hebt u vragen over het opstellen en uitvoeren van een euthanasie verklaring? Of wilt u help bij  het opstellen van een LevensDossier of informatie over een levenstestament? Neem dan contact op met een Cretio Partner in de buurt. We helpen u graag!

Hits: 63

 

Als je ouders zorg nodig hebben, wil je er altijd voor ze zijn. Maar vooral in deze corona tijd is dit vaak niet mogelijk. Je hebt immers de coronamaatregelen, je werk, de kinderen, het huishouden, etc. Maar zorg bieden op afstand kan! 

1. Blijf constant in contact!

Het speciaal voor zorgbehoevende ouderen ontwikkelde ZorgScherm van Memory Lane biedt een oplossing. Bij het ontwerp is er rekening mee gehouden dat ouderen vaak weining kennis van technologie hebben. Het scherm ziet er uit ale een mooie fotolijst en het werkt bovendien volledig inituïtief – ook voor ouderen. Met één of twee klikken zijn alle functies te bedienen en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van grote iconen en foto’s.

Het ZorgScherm maakt het mogelijk continue contact te houden met je ouders, ook als je er fysiek niet kunt zijn. Alle functies zijn op afstand via de app op je mobiel te bedienen en in te stellen. Zijn er meerdere mantelzorgers? Dan is het ZorgScherm een handig communicatiecentrum.

Zo kun je altijd en overal zorg verlenen. Ook als je niet fysiek aanwezig kunt zijn.

2. De mogelijkheden van het ZorgScherm 

Het Memory Lane ZorgScherm heeft verschillende functies:

 • Zo kan er met één klik worden gebeld met beeld zonder dat er nummers onthouden hoeven te worden.
 • Met de ‘hulp’ app kan er met één klik contact worden gemaakt met de hulpverlener.
 • De ‘agenda’ biedt een geheugensteuntjes om medicijnen in te nemen en dokters afspraken niet te vergeten.
 • Met de ‘bewegen’ app kunnen verschillende bewegingsprogramma’s worden opgeroepen en aangepast aan de eigen situatie.
 • Het is mogelijk om foto’s te zien en te versturen.
 • Er kunnen verschillende oude muziek en TV programma’s  worden bekeken.

3. Wij helpen U graag!

Wellicht is dit iets voor onze cliënten. Home Instead wil gerichte en snelle hulp bieden en heeft daarom voor al hun cliënten een Memory Lane aangeschaft.

Wilt u graag hulp bij het aanschaffen en installeren van een Memory Lans en/of zoeken van creatieve oplossingen voor uw speciale situatie. Neem dan contact op met een Cretio Partner in de buurt. We helpen u graag!

Hits: 88

Bekijk hier onze eerder
verschenen nieuwsbrieven

TOP
X