Blogs en nieuwsberichten

Vanaf 1 januari 2018 geldt bij het afsluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen niet in de gemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van jou waren.
Dus: ja, je kunt trouwen met de partner die schulden heeft, zonder het gevaar te lopen dat je daarvoor opdraait.
Je hoeft er dus niet voor naar de notaris, maar er zit wel een nadeel aan. Om het onderscheid te kunnen maken tussen de vermogens,  zullen de partners  voor het huwelijk moeten  bijhouden van wie wat is.  Er komt dus een stevige dosis boekhouding aan te pas, omdat er tijdens het huwelijk wellicht ook vermogen (of schulden) wordt opgebouwd.  Als er niet aan deze administratieplicht is voldaan, moeten de bezittingen of schulden worden gedeeld.
Onze tool MijnLevensdossier is een uitstekend hulpmiddel om je bezittingen en schulden bij te houden. En onze herinneringsservice dwingt je tot een update.
Hier kun je lezen hoe het ook al weer zit met trouwen of geregistreerd partnerschap, bezittingen en schulden, voor en na 2018.

Op Internationale Weduwendag 23 juni a.s. is het Grote OpeningsEvent van Netwerk Hemelrijk voor Jonge Weduwes en Kids.
Het gaat om ontmoeten en verbinden met andere weduwes met kinderen. Je eigen netwerk uitbreiden, weten bij wie je kan aankloppen voor specifieke hulp en/of laten weten wie bij jou waarvoor kan aankloppen.
De opzet van dit nieuwe Netwerk is om elkaar te versterken, alles met en voor elkaar te doen, gebruik te maken van ieders kracht en kwaliteiten. Voor en door weduwes en hun thuiswonende kinderen.
Kom op zondag 23 juni kennismaken en verbinden met medeweduwes en de kinderen met elkaar. Samen van korte workshops genieten en van muziek en lekkere lunch. Met activiteiten voor kinderen en jongeren. Voor alle leeftijden wat wils.
Deelname na aanmelding, kosten € 5 (zonder kids), € 10 voor gezin. Lees hier hoe je je kunt aanmelden.

In haar nieuwe boek “Voorbij, voorbij” beschrijft Polak nauwgezet en aangrijpend hoe de ziekte van alzheimer langzaam maar onverbiddelijk het brein van haar man overmeestert. Een van de gevolgen van deze ziekte was onder meer het faillissement van het investeringsbedrijf van haar man. Clairy Polak wist van niets, maar moest wel het financiële debacle afwikkelen. Een LevensDossier met onder meer een volledig overzicht van bezittingen, schulden en overige verplichtingen zou hierbij van onschatbare waarde zijn geweest. Lees hier het interview met Clairy Polak in Volkskrant (3 juni 2019).

Eén op de vier kinderen groeit op met een zorgsituatie. Deze kinderen en jongeren hebben taken en zorgen die niet passen bij hun leeftijd. Ze maken zich vaak zorgen over de situatie en het verloop ervan, vervullen doorgaans meer dan hun leeftijdsgenoten huishoudelijke taken, zorgen voor een broertje of zusje, passen op het hulpbehoevende familielid of bieden emotionele steun. Deze groep jongeren ervaart een gebrek aan maatschappelijke aandacht en (h)erkenning.
Doel van de Week van de Jonge Mantelzorger is zichtbaarheid en (h)erkenning voor de jonge mantelzorger. Landelijke awareness genereren onder de doelgroep! Bij de jonge mantelzorger zelf, maar ook bij de naaste omgeving en professionals werkzaam in welzijn, jeugdwerk, onderwijs en zorg.
Het is goed en nodig, deze aandacht voor jonge mantelzorgers. Ook hen willen wij, Cretio partners,  helpen met de inventarisatie van de zorgbehoefte en bieden van praktische ondersteuning en persoonlijke coaching. Zodat zij met een nieuw perspectief het leiden van hun eigen leven kunnen combineren met het bieden van zorg die past in plaats van belast.
De website Jonge Mantelzorgers geeft samen met jonge mantezorgers de steun die de verdienen.

Bekijk hier onze eerder
verschenen nieuwsbrieven

TOP
X