Blogs en nieuwsberichten

Iedereen moet langer thuis blijven wonen. Zelfredzaamheid en zelfregie zijn volgens de overheid hierbij de sleutelwoorden. Maar wat als je dit zelf wilt regisseren en je wordt tegengehouden door de gemeente?Uit het artikel in Trouw blijken de ambtelijke regels waar we tegenaan lopen.

Hoe fijn is het als mensen de zelfregie kunnen behouden? Helaas zijn er steeds meer ouderen die dit niet kunnen regelen door hun thuissituatie. Cretio biedt deze mensen die ondersteuning om ook deze mensen de rust te geven dat alles goed geregeld  is.

Dinsdag 14 januari 2020 plaatste de Nierstichting het volgende op hun site:

‘Patiënten roepen, die op de wachtlijst staan voor een orgaandonor, Nederland op om dierbaren te laten weten of ze na overlijden donor willen zijn. Zij vragen hiervoor aandacht, omdat veel mensen elkaars keuze niet kennen. Doordat mensen elkaar laten weten of ze donor willen zijn, wordt een wens vaker nageleefd en vaker ingestemd met donatie. Daarnaast neemt het bespreken van de keuze twijfel weg bij nabestaanden op een moeilijk moment.”

Ook Cretio steunt deze oproep, maak alvast uw donorwensen inzichtelijk in een LevensDossier!

In het artikel “Frauderen met zorggeld is simpel dankzij soepele regels” geplaatst in het NRC op 6 januari 2020 wordt gesteld door verzekeraar DSW dat honderden miljoenen euro’s weglekken door fraude met zorg.

Eén van de redenen voor deze fraude, naast fraude met PGB, die het artikel aanhaalt is de volgende: Sinds 2015 mag de wijkverpleegkundige zelf een ‘indicatie‘ stellen voor een patiënt, die zorg leveren en declareren. Vroeger kon alleen overheidsorgaan CIZ bepalen hoeveel en welke zorg iemand thuis nodig heeft. Om het soepeler en efficiënter te laten verlopen, kreeg de wijkverpleegkundige die taak erbij. Maar is een wijkverpleegkundige betrokken bij een frauduleuze ondernemer, dan verzint hij of zij een ‘zorgbehoefte’ en stuurt die rekening naar de verzekeraar. „Elk kwartier dat per week meer wordt geïndiceerd dan nodig is, levert op jaarbasis zo’n 5.000 euro op. Dat werkt fraude in de hand”, zegt de directeur van DSW Aad de Groot.

Als professionele vertrouwenspersoon/levensexecuteur ziet Cretio het signaleren van frauduleuze praktijken als een belangrijke taak.

Een mooi geschreven essay, door Anne P.J. de Pagter, geplaatst in de Volkskrant op 26 december 2019, over de liefdevolle zorg die haar moeder heeft gekregen, iets wat je een ieder die zorg nodig heeft zo gunt. Cretio maakt zich hard om samen met mensen van de zorg, familie en vrienden deze zorg voor elkaar te krijgen.

Bekijk hier onze eerder
verschenen nieuwsbrieven

TOP
X