Blogs en nieuwsberichten

Goed om te lezen dat er gepleit wordt om de melding van financieel misbruik van ouderen makkelijker te maken bij de stichting Veilig Thuis. Momenteel kunnen banken alleen financieel misbruik van ouderen melden als het slachtoffer hiervoor zelf toestemming geeft. Echter uit de praktijk blijkt dat ouderen hier niet altijd toestemming voor geven, omdat ze bijvoorbeeld beïnvloed worden door een hulpverlener (vaak een familielid).

Ouderen moeten zich veilig voelen. Toch heeft 1 op de 20 ouderen te maken met mishandeling. De meest gerapporteerde vorm van ouderenmishandeling is financiële benadeling. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)  wil dat de wet wordt aangepast zodat het mogelijk wordt om financieel misbruik van ouderen te melden zonder toestemming van het slachtoffer. Op de website van de NVB kun je meer over dit nieuwsitem lezen. Kijk ook eens op deze site van de rijksoverheid om signalen van mishandeling bij ouderen te herkennen.

Financieel misbruik kun je maar beter voor zijn. Onze Cretio Partners kunnen als vertrouwenspersoon veel betekenen. Neem gerust contact met ons op. Wij helpen graag.

Hits: 73

Zorgen voor je naaste is voor de meeste mensen vanzelfsprekend en vrijwel iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Maar wat wordt er verstaan onder mantelzorg en wat niet? De website van MantelzorgNL geeft hier uitgebreid antwoord op. Mantelzorg komt op je pad en is geen vrijwilligerswerk.

Partners van Cretio kunnen als vertrouwenspersoon helpen bij het inventariseren wat nodig is, schakelen hun netwerk in en staan u vooral praktisch terzijde. Neem gerust contact met ons op, want wij denken graag met u mee en helpen u graag bij de uitvoer.

Hits: 77

We hebben er allemaal wel eens mee te maken, maar in deze tijd van de Corona-pandemie lijkt het wel of we steeds meer voor ons uit willen schuiven… Niet alleen werkt het stress verhogend, het kan ook flinke invloed hebben op je goede humeur en positieve gezondheid.

Nu het voorjaar weer gaat aanbreken is het wellicht een goed moment om te ontstressen en de regie weer op te pakken. Het artikel van Devi Smits in De Volkskrant kan u daarbij een steuntje in de rug geven en wellicht wat tips geven. U zult merken dat het probleem niet bij de planning ligt maar bij de uitvoer.

Partners van Cretio kunnen als vertrouwenspersoon helpen bij het inventariseren wat nodig is, schakelen hun netwerk in en staan u vooral praktisch terzijde. Neem gerust contact met ons op, want wij denken graag met u mee en helpen u graag bij de uitvoer.

Hits: 77

Ouderen die thuis wonen en extra zorg nodig hebben kunnen in de problemen komen bij het vinden van de juiste zorg. Is een ziekenhuis- of verpleeghuisopname wel de enige oplossing als zich  een crisissituatie voordoet? Waar moet je aankloppen als je taxivervoer, hulpmiddelen of extra zorg met persoonsgebonden budget wilt regelen? Weet jij je weg te vinden in het oerwoud van Wlz, Wmo en Zvw? Snel schakelen en goede inzet van zorg is van levensbelang om veilig thuis te kunnen blijven wonen en voorkomt onnodige belasting van verpleegafdelingen.

Voor de Regionale Cretio Partners is dit gesneden koek. Dagelijks zijn wij in de weer om voor onze cliënten de juiste zorg en ondersteuning te regelen. Daarbij maken wij gebruik van verscheidene  financieringsmogelijkheden, hoe ingewikkeld die ook zijn. Wij ervaren dagelijks dat onze coördinerende rol noodzakelijk is om van verschillende instanties de juiste zorg te krijgen. Onze cliënten voelen zich gehoord en ontlast door deze zorg op maat. Passende zorg draagt bij aan hun kwaliteit van leven. En niet geheel onbelangrijk: kleine aanpassingen in de ‘thuis’zorg  werkt kostenbesparend.

Onze ervaring wordt ook bevestigd door een in 2015 gestart experiment met drie zorgaanbieders. Zij  werken met één contactpersoon, de arrangeur, als aanspreekpunt. De resultaten van dit experiment zijn te lezen op de website van Vilans in het artikel van 8 maart 2021. Daarnaast is gebleken uit het recente evaluatieonderzoek van Significant dat dit experiment positief is ervaren door deelnemende cliënten, maar ook door hun naasten en alle medewerkers.

Onze Regionale Cretio Partners doen vergelijkbaar werk als de ‘arrangeurs’. Benieuwd wat wij voor u in uw situatie kunnen betekenen? Kijk op onze website

Hits: 92

Bekijk hier onze eerder
verschenen nieuwsbrieven

TOP
X