Blogs en nieuwsberichten

In Nederland hebben we het goed. Als je hier naar het ziekenhuis moet hoef je niet bang te zijn dat de chirurg je nier afpakt als betaling. Echter dit is niet in alle landen zo. In sommige landen zoals Amerika kunnen patiënten makkelijk tot de bedelstaf vervallen als zij ziek worden.

Ieder jaar op 12 december is de Internationale Dag van de Universele Gezondheidszorg. Maar wat is universele gezondheidszorg eigenlijk? Het doel is dat iedereen, waar hij of zij ook woont, dezelfde betaalbare en kwalitatief goede zorg kan ontvangen. Op deze dag wordt extra nagedacht over mogelijkheden om gezondheidszorg voor iedereen op de wereld beschikbaar te maken.

Om dit voor elkaar te krijgen moet een land, of gemeenschap een sterk en efficiënt gezondheidszorg systeem bieden waarbij de gezondheid van patiënten op de eerste plek staat en waar de zorg niet stopt op het moment dat een patiënt de deur uit loopt.
Dit betekent dat behandelaars patiënten:

  • moeten kunnen informeren en motiveren om gezonder te leven
  • continue zorg moeten kunnen bieden waardoor ziektes eerder opgemerkt kunnen worden
  • nauw moeten begeleiden bij rehabilitatie
  • zorg moeten kunnen bieden die betaalbaar is
  • moeten kunnen helpen met behulp van de juiste apparatuur en medicatie
  • opgeleid en gemotiveerd moeten kunnen helpen

In ons land lijken we aardig op weg te zijn om deze doelen te behalen. En veel behandelaars gaan een stap verder: zij de gezondheid van mensen in een groter geheel. Dat is de reden dat wij het gedachtengoed van Positieve Gezondheid omarmen.

Met de bus naar de stad, inkopen doen? Ongeveer een derde van de ouderen ziet daar tegenop, omdat ze het openbaar vervoer te druk, chaotisch of ingewikkeld vinden. Dat blijkt uit onderzoek van ProRail onder circa duizend Nederlanders in de leeftijd van 70 tot 85 jaar. Een campagne om het reizen in het openbaar vervoer voor senioren veiliger te maken, was een van de acties die er uit volgde.

En wat doet Reizigersoverleg Brabant? Zij organiseerden OV-Opstapdagen in Breda, een cursus openbaar vervoer voor 65-plussers waarbij ze uitleg krijgen hoe het hedendaagse openbaar vervoer werkt. Hoe zit het met de OV-chipkaart? En hoe gebruik je die dan? Het bleek een schot in de roos. De belangstelling is iedere keer weer onverwacht groot. Ruim 400 senioren meldden zich aan. BN/De Stem wijdde er op 22 oktober 2019 dit artikel aan.

Mobiel blijven en er op uit trekken, wie wil dat nou niet zo lang mogelijk kunnen blijven doen? Lukt dat niet langer, dan is het goed om te weten dat wij, partners van Cretio, ook beschikbaar zijn voor het regelen van mobiliteit. Lees hier wat de mogelijkheden zijn.

Uit een hele oude doos!

Oude overlijdenspolissen, wellicht bent u ze wel eens tegen gekomen. Als vertrouwenspersoon maken wij, hoe verdrietig ook, situaties mee dat een klant overlijdt. Bij de afwikkeling van de nalatenschap komen we deze oude polissen regelmatig tegen. Denk niet dat deze polissen te oud zijn om uit te keren. Als u in het bezit bent van de originele polis, kunt u de verzekerde waarde uit laten keren aan de erfgenamen. Een aantal grote verzekeringsmaatschappijen, waaronder Reaal hebben veel oude verzekeringsmaatschappijen overgenomen.

2 tips: Google de naam van de oude verzekeringsmaatschappij en je vindt zeer waarschijnlijk de verzekeringsmaatschappij waarbij het is onder gebracht. Mocht je als nabestaande willen weten of er nog een polis staat op naam van de overledene raadpleeg dan de volgende site van de bond van verzekeraars: https://zoekservice.vanatotzekerheid.nl/

Het kabinet heeft een aantal jaar geleden ingezet op het langer thuis blijven wonen van ouderen. De zorg voor deze ouderen vindt dan niet meer plaats in het verzorgingstehuis maar de bij de ouderen thuis. Een goede ontwikkeling, maar het kan enorme risico’s met zich mee brengen. Volgens een artikel geplaatst op 4 december in het NRC, is het aantal dodelijke vallen onder ouderen namelijk toegenomen. Vermoedelijk doordat ze gemiddeld langer thuis wonen dan vroeger.

Ook onze Regionale Cretio Partner Silvia van der Knaap kan spreken uit ervaring. De heer Pietersen, dementerend, wilde namelijk absoluut niet naar een verpleegtehuis na het overlijden van zijn vrouw. Door de samenwerking met de ouderenorganisatie SWOP, Buurtzorg en Notariskantoor Wienen kan de heer Pietersen veilig thuis blijven wonen. Met elkaar zijn wij bewust van de (val)gevaren bij langer thuiswonende kwetsbare ouderen. De individuele begeleiding die door Cretio wordt geboden, kan worden gefinancierd uit PGB via WLZ/WMO. Informeer naar de mogelijkheden.

 

Bekijk hier onze eerder
verschenen nieuwsbrieven

TOP
X