Blogs en nieuwsberichten

De Erfgenaam

Heeft u al eens gekeken naar het programma De Erfgenaam op RTL4? Daarin gaat een erfgenaamonderzoeker op zoek naar erfgenamen van nalatenschappen die nog niet zijn toebedeeld. Het totaalbedrag aan nalatenschappen dat nog niet wordt opgeëist door de erfgenamen, loopt in de miljarden. Want wist u dat na 20 jaar een nalatenschap automatisch vervalt aan de staat als de erfgenamen zich nog niet hebben gemeld? En wist u dat u veel geld kunt besparen als u dit van te voren vastlegt?

Als u wilt dat uw nalatenschap bij dié erfgenamen terechtkomt die uw wilt, kunt u uw wensen vastleggen in een testament. De Regionale Cretio Partners kunnen u hierbij praktische begeleiding bieden en daarnaast inventariseren wat u nog meer wilt regelen voor als u het zelf niet meer kunt. Neem vrijblijvend contact op met onze Regionale Cretio Partners die u graag helpen.

Hits: 55

Schoonmaken een hobby?

Weinig mensen hebben als hobby schoonmaken, maar een schoon huis is wel iets we graag willen. De overheid heeft besloten om mensen langer thuis te laten wonen, maar dit betekent ook dat we in onze eigen woning ouder worden en ja….. met ouder worden is een woning schoonhouden lastiger. Gelukkig biedt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (de WMO) hulp in het huishouden door professionele zorgverleners de huishoudelijke zorg te verlenen die u nodig heeft. 

Een bijkomend maar nog belangrijker effect is dat een schoon en opgeruimd huis rust geeft in uw hoofd. Wilt u zelf nog een huishoudelijk klusje blijven doen? Lees dan dit artikel d.d. 25 augustus 2020 van de website www.alleszelf.nl dat er nog genoeg klusjes zijn om op te pakken, zodat u ook nog in beweging blijft.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag, neem gerust contact met ons op. De Regionale Cretio Partners bieden u graag de helpende hand.

Hits: 46

Verpleeghuizen moeten bij een lokale opleving van het Corona-virus direct preventieve maatregelen nemen. Dat is de boodschap van Jos Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde aan de Universiteit van Maastricht en zorginstelling Land van Horne, met diverse vestigingen in Zuid-Oost Brabant. Zij pleiten voor een landelijk beleid.
“Als de besmettingsgraad in de omgeving van een verpleeghuis hoog is, is de kans heel groot dat de infectie ook het verpleeghuis binnentreedt”, aldus Jos Schols. “A-symptomatisch dragerschap komt best veel voor en maakt dat we extra alert moeten zijn”.
“Het OMT zal nu snel beleid moeten bepalen over hoe we binnen de Nederlandse verpleeghuissector handelen op het moment dat het virus toch weer sterker oplaait. Deze sector mag niet opnieuw als laatste aandacht krijgen“.
Lees het hele artikel van Jelle Krekels in het Eindhovens Dagblad van woensdag 26 augustus 2020.
In de afgelopen maanden hebben we allemaal de tragische gevolgen van de Corona-crisis vanuit alle media kunnen vernemen. Vooral de schrijnende eenzaamheid van bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen. Van eenzaamheid sterven is hartverscheurend en onverteerbaar. Juist daarom verdient bovenstaande noodkreet landelijke aandacht, zodat dergelijke schrijnende toestanden in onze zorginstellingen nooit meer voorkomen.
Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft, neem gerust contact met ons op. De Regionale Partners van Cretio denken graag met u mee.

Hits: 35

In de serie Het gesprek van je leven in het FD, werd in het weekend van 22 en 23 augustus 2020 een interview gepubliceerd met Sander de Hosson, longarts gespecialiseerd in palliatieve zorg. Een aangrijpend en aansprekend artikel om te lezen.

Sander de Hosson refereert hierin aan een gesprek met een terminale patiënt in het begin van zijn loopbaan als arts. “In de palliatieve zorg kijk je vanuit een holistisch perspectief naar de patiënt. Je wilt lichamelijk lijden verlichten, maar geeft ook psychosociale zorg.” Hij probeert samen met de patiënt te formuleren: wat heeft iemand nog wel; wat kun je daar nog uit halen?
Een heel menselijke, positieve benadering van de ernstig zieke mens. “Het gaat er, nadrukkelijker dan ooit, niet alleen om hoe lang mensen nog leven, maar ook hoe goed mensen nog leven, zeker als de jaren gaan tellen en mensen een slechtere conditie hebben.”
“Je bent vooral een goede dokter als je mensen kwaliteit van leven biedt.” Deze laatste opmerking van Sander getuigt van een diep empathisch vermogen.
Als onafhankelijk vertrouwenspersoon wordt Cretio regelmatig benaderd door mensen in hun laatste levensfase. Wij ondersteunen mensen bij ingrijpende levensveranderingen en proberen altijd op een positieve manier hun kwaliteit van leven te verbeteren.
Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft, neem gerust contact op met één van onze Regionale Cretio Partners. Wij denken graag met u mee.

Hits: 54

Bekijk hier onze eerder
verschenen nieuwsbrieven

TOP
X