Blogs en nieuwsberichten

Sport en bewegen is belangrijk. Voor iedereen en zeker voor ouderen. Het helpt om de mentale en fysieke weerbaarheid op peil te houden en het draagt bij aan goed ouder worden. In deze periode van Corona is het belang hiervan extra duidelijk geworden.

Het Nationaal Ouderenfonds maakt daarom, samen met partner Menzis, met het OldStars sportprogramma mogelijk dat ouderen een leven lang kunnen blijven bewegen en de vereniging een ontmoetingsplaats is voor belangrijke sociale verbinding. Zij doen met haar OldStars een dringende oproep aan de politiek en beleidsmakers om de mentale en fysieke weerbaarheid van ouderen veilig te stellen.

Het ouderenfonds vraagt vooral de gemeentes, daar waar de activiteiten plaatsvinden, de waarde van sportparticipatie voor ouderen in te zien en daar gericht op in te zetten. Lees hier meer over drie aanbevelingen aan de lokale politiek.

Wilt u ook graag bewegen of sporten, maar weet u niet hoe u dit aan moet pakken? Neemt u dan gerust contact op met een van  onze Regionale Cretio Partners. Wij helpen u graag.

Hits: 67

Één op de tien Nederlanders voelt zich volgens cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (zeer) ernstig eenzaam. Een slechte gezondheid wordt al langer gekoppeld aan eenzaamheid. En, andersom, eenzaamheid aan ongezond gedrag en een slechtere mentale en fysieke gezondheid, schrijven onderzoekers van de Universiteit van Maastricht. Maar over de economische gevolgen van eenzaamheid was nog veel onduidelijk. Tot nu.

Eenzaamheid kost de samenleving volgens de onderzoeker jaarlijks ongeveer 2 miljard euro aan extra zorg. Onderzoekers verwachten zelfs dat deze kosten, mede door Corona, de komende jaren fors hoger zullen uitvallen door de toenemende eenzaamheid in de samenleving.

Reden te meer om aandacht te blijven besteden aan het voorkomen en/of opheffen van eenzaamheid. Zowel onder ouderen als onder jongeren. Want hoewel eenzaamheid vooral wordt gezien als een probleem van ouderen, blijkt  eenzaamheid bij jongvolwassenen een grotere impact te hebben op de zorgkosten. In dit artikel d.d. 8 februari 2021 van de Universiteit van Maastricht kunt u meer lezen over dit onderzoek.

Voelt u zich eenzaam of kent u iemand die eenzaam is en wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze Regionale Cretio Partners.  U hoeft er niet alleen voor te staan!

Hits: 46

Goede voornemens

Goede voornemens. Veel mensen nemen het zich ieder jaar plechtig voor om zich ergens aan te gaan houden. Bijvoorbeeld: de financiële en persoonlijke zaken goed inzichtelijk te krijgen en daarvan een overzicht te maken.  Uiteraard om het deze keer ook echt te gaan doen en niet opnieuw langer uit te stellen. Maar dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Herkent u dit?

Misschien lukte het u niet gelijk de eerste keer. Toch is het om in- en overzicht te krijgen op uw financiële en persoonlijke zaken wel belangrijk dat u er echt werk van gaat maken. Want je weet nooit wanneer het echt nodig zal zijn. Volgens het artikel op NU.nl van 24 januari 2021 zou de Japanse Kakeibo-methode kunnen werken voor het overzicht op uw maandelijkse inkomsten en uitgaven.

Een compleet overzicht van uw wensen, persoonlijke en financiële zaken maakt u met een persoonlijk LevensDossier. Waarmee u alle belangrijke zaken bij elkaar brengt die nodig zijn om zaken te kunnen regelen. Ook voor wanneer u zelf niet (meer) in staat bent om te handelen. Op de manier zoals u dat graag wil.

Wilt u dat liever niet alleen doen en de vaart erin houden? De Regionale Partners van Cretio willen u van harte informeren of ondersteunen bij het maken van uw eigen persoonlijke LevensDossier. Neem gerust contact op voor overleg en informatie.

Wij helpen u graag uw goede voornemen nog dit jaar te realiseren!

Hits: 56

Bij van alles wordt vandaag de dag verwacht dat we digitaal communiceren. Je kunt er eigenlijk niet meer om heen. Het lijkt voor vele instanties zo vanzelfsprekend maar is dat het ook?

In een toenemend gedigitaliseerde wereld lijkt weinig ruimte en begrip voor de mensen die hier niet voor willen of kunnen kiezen. Wordt er eigenlijk wel eens stilgestaan bij de mensen die hier simpelweg niet mee om willen of kùnnen gaan? Het zijn veelal (maar zeker niet alleen) de ouderen die hier tegenaan lopen. Lees in het artikel op NU.nl van 30 januari wat er uit onderzoek van KBO-PCOB blijkt.

Herkent u zich in het artikel en heeft u hulp nodig in deze digitale wereld? De Regionale Partners van Cretio kunnen u hierbij helpen. Neem gerust contact op en wij gaan samen kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Hits: 58

Bekijk hier onze eerder
verschenen nieuwsbrieven

TOP
X