Blogs en nieuwsberichten

Op Business News Radio is een fragment te beluisteren over de rol van de executeur. Hierin wordt aandacht gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij het afwikkelen van nalatenschappen. Dit met als doel om ruzie in de familie te voorkomen.

Vaak wordt deze rol onderschat. In Nederland is het traditie om één van de kinderen te benoemen tot executeur (61,2%). Echter, de meeste problemen in de afhandeling van het testament ondervinden notarissen, wanneer een direct familielid executeur is (60,1%). Uit onderzoek blijkt, dat er vaak te weinig aandacht besteed wordt aan de keuze van de executeur in een testament. Voor meer informatie over dit onderzoek verwijs ik u graag naar de website van de vereniging Estate Planners in het Notariaat.

De Regionale Cretio Partners worden vaak gevraagd om een benoemde executeur bij te staan bij de afwikkeling van een nalatenschap. Want, waar moet je op letten als je ineens een nalatenschap moet afwikkelen? En wat mag je wel en wat mag je niet doen? Lees hier meer over op onze website.

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze voor het benoemen van een executeur in uw testament, en wij staan u graag bij als u als executeur benoemd bent. Neem vrijblijvend contact op met de Cretio Partner in uw regio.

Hits: 42

De mens is van nature een sociaal wezen. Dat houdt niet op bij ziekte. Dus ook niet bij dementie.

De progressieve ziekte dementie heeft heel ingrijpende en nare gevolgen. Niet alleen voor de patiënt maar ook de naasten als direct betrokkenen en de bredere sociale omgeving. De persoon verandert, de interactie verandert. De behoefte aan een volwaardig leven blijft. Dat maakt de kwaliteit van leven voor de patiënt ook zo belangrijk.

Volgens de kersverse hoogleraar Langdurige Zorg en Sociale Benadering Dementie aan de VU Amsterdam Anne-Mei The is de blik op de ziekte aan het verruimen. Maar ze zegt ook: “de dominantie van de medische blik en het bijbehorende hulpverlenersperspectief is echter nog diep geworteld. Er ligt nog altijd veel nadruk op het ziektemodel en het bijbehorend aanbod. Mensen met dementie geven vaak aan dat ze door hun omgeving niet meer als volwaardig mensen worden gezien, maar als ontmenselijkte, wilsonbekwame patiënten die tot weinig in staat zijn. We doen hiermee niet alleen mensen met dementie tekort, we laten ook hoopvolle oplossingsrichtingen voor het verbeteren van levenskwaliteit liggen.”

Volgens Anne-Mei The is er “dringend behoefte aan een breder interpretatiekader, een socialere benadering, die niet alleen de ziekte omvat maar ook de impact op de persoonlijke leefwereld van mensen met dementie en hun naasten.” Echte aandacht voor de patiënt als mens. Lees hier wat Anne-Mei The nog meer over dementie schrijft.

Focus op wat er wel kan en niet op wat er niet meer is. Makkelijk? Niet altijd. Onmogelijk? Zeer zeker niet! Laten we er samen aan gaan werken. Wij helpen u daarbij graag. Op onze website kunt u meer informatie vinden over wat wij voor u kunnen betekenen bij ingrijpende levensveranderingen, zoals het inleveren van zelfstandigheid. Neem daarom vrijblijvend contact op met de Cretio Partner in uw regio.

 

Hits: 41

Menselijk contact, verbinding, persoonlijke aandacht!

Bijgaand artikel in het NRC doet ons beseffen dat – als er iets is wat bij zal blijven van deze ‘Corona periode’ – wij als Regionale Cretio Partners echt iets kunnen betekenen voor onze cliënten en hun omgeving.

Ondanks de lockdowns gingen wij toch zoveel mogelijk, met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen, door met het afleggen van huisbezoeken. Het menselijk contact, het zoeken naar verbinding en de persoonlijke aandacht, maakte dat wij in de directe omgeving weinig of geen mensen tegenkwamen die last kregen van eenzaamheid of tekort aan zorg.

Het zorgt ervoor dat wij met nog meer voldoening en motivatie doorgaan met ons werk.

De Regionale Cretio Partners kunnen als vertrouwenspersoon helpen bij het inventariseren van alles wat nodig is, zij schakelen hun netwerk in en staan u vooral praktisch terzijde. Neem gerust contact met ons op, want wij denken graag met u mee.

 

Hits: 61

Mantelzorgwaardering

Zorg jij voor je hulpbehoevende ouder(s)? Of help je een naaste, bijvoorbeeld met boodschappen doen? Of ga je mee naar een ziekenhuisbezoek? Misschien sta je er niet altijd bij stil, maar je bent dan een mantelzorger.

Een mantelzorger zorgt onbetaald – vaak voor langere tijd – voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten.

Wist je dat er een landelijke Mantelzorgwaardering bestaat? Deze kun je bij de gemeente aanvragen.

Ook de Regionale Cretio Partners staan graag voor je klaar om te helpen bij de ondersteuning van de mantelzorg.

Hits: 97

Bekijk hier onze eerder
verschenen nieuwsbrieven

TOP
X