Blogs en nieuwsberichten

Het kan jaren duren voordat een erfenis wordt afgewikkeld en de erfgenamen geld ontvangen, aldus een artikel in de Telegraaf van 14 juni j.l.  waar betalende lezers  dit artikel kunnen lezen. Ook op de website van Dela staat informatie hierover. Vertraging ontstaat als onbekend is wie de erfgenamen zijn of hoe zij te bereiken zijn. Oponthoud kan worden voorkomen door in het testament een executeur aan te wijzen, die ook mag optreden als afwikkelings-bewindvoerder. Daarnaast is een tijdens leven opgemaakt LevensDossier een handige leidraad voor de executeur bij de afwikkeling van de nalatenschap. De Partners van Cretio kunnen u helpen bij het opmaken van zo’n LevensDossier en tevens ingeschakeld worden als executeur/afwikkelings-bewindvoeder.

Wilt u meer informatie over het regelen van uw nalatenschap? Neem dan contact op met een van onze Cretio Partners. Wij helpen u graag!

Hits: 211

Wat houdt het in om een vrijwillige Buddy te zijn voor iemand?

Het contact is persoonlijk en geeft ruimte aan wat er op dat moment leeft. Een buddy biedt een luisterend oor, is betrokken en geeft tijd en aandacht. Naast oog hebben voor de beleving van het ziek zijn of de eenzaamheid, kan er ook behoefte zijn om juist dingen te ondernemen die (nog) wel kunnen. Buddy’s zijn alert op mogelijkheden om de leefwereld en het sociale netwerk van de cliënt te vergroten en/of te versterken. Lees bijgaand artikel waar aangegeven wordt dat de trainingen voor Buddy’s weer starten of ga naar Buddynetwerk.nl voor meer informatie.

Cretio maakt zowel gebruik van betaalde mantelzorgers als van vrijwillige buddy’s voor haar klanten. Door samen te werken bereiken we meer. Neem contact op met één van onze Cretio Partners als u wilt weten wat u nodig heeft. Wij helpen U graag!

Hits: 118

Herken ouderenmishandeling

Op maandag 15 juni, de Internationale dag tegen ouderenmishandeling, wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het geweld tegen ouderen. Want het houdt niet op, totdat je iets doet. Jaarlijks zijn in ons land ongeveer 170.000 thuiswonende ouderen (65+) slachtoffer van ouderenmishandeling, zoals lichamelijk geweld, financiële uitbuiting of geestelijke mishandeling.

Ouderenmishandeling komt overal voor, ook bij jou in de buurt. Ouderenmishandeling is lang niet altijd duidelijk zichtbaar. Toch heb je soms het idee dat er iets niet klopt. Je kunt iets doen door erover te praten of om advies te vragen. In dit artikel van Veilig Thuis en op deze website van de overheid lees je meer over mogelijke signalen van ouderenmishandeling en wat je zelf kunt doen om dit in jouw omgeving tegen te gaan.

Partners van Cretio letten heel scherp op signalen van hun cliënten, weten hoe zij hiermee om moeten gaan en welke stappen er moeten worden genomen om verdere ouderenmishandeling tegen te gaan.

Wilt u meer informatie over bovenstaande neem dan contact op met een van onze Cretio Partners. Wij helpen u graag!

Hits: 122

Nu wij allemaal weer voorzichtig plannen gaan maken voor de zomervakantie is er een grote groep die het deze zomer nóg moeilijker gaat krijgen dan tijdens voorgaande zomers: onze ouderen.

Seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft hiernaar onderzoek gedaan en maar liefst 35% van de ouderen verwacht dat ze meer last zullen krijgen van eenzaamheid en somberheid dan in voorgaande zomers.

Laten we vooral in onze omgeving kijken of er iemand is, die we deze zomer wellicht uit zijn of haar sociale isolement kunnen trekken en daardoor perspectief kunnen geven. Cretio kan hierbij helpen door actief mee te denken, te zoeken in het netwerk en daadwerkelijk praktische ondersteuning te geven.

Wilt u meer weten wat wij te bieden hebben? Neem contact op met een Cretio Partner in de buurt. We helpen je graag!

 

 

Hits: 131

Bekijk hier onze eerder
verschenen nieuwsbrieven

TOP
X