Blogs en nieuwsberichten

De overheid vraagt mensen steeds langer thuis te blijven wonen, ook wanneer zij enige hulp en ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Het gebrek aan voldoende geschikte woningen en de personeelstekorten in de thuiszorg zijn hierbij uitdagingen waar rekening mee moet worden gehouden. Evenals de versneld vergrijzende samenleving. Woonvormen die een zeker mate van beschutting en bescherming bieden zijn daarom hard nodig. Bekijk op de website van Vilans het bericht van 30 maart 2021 de vijf trends die het landelijke platform ZorgSaamWonen ziet in nieuwe woonvormen voor ouderen. 

Wilt u als zorg- of welzijn professional met het landelijk platform ZorgSaamWonen en Vilans in gesprek over dit onderwerp, meldt u dan aan voor de bijeenkomst ‘Thuis oud worden, kan het?’ op 20 mei a.s. Aan de hand van verschillende (lokale) voorbeelden gaan zij met u in gesprek over de samenwerking tussen wonen, welzijn en zorg en wat er voor nodig is om tot een integraal aanbod van wonen, welzijn en zorg te komen in de wijk. Zij gaan ook in op hoe de samenwerking tussen deze domeinen in de praktijk verloopt en wat de rol van de zorgprofessional in de wijk is (of kan zijn).

Heeft u zelf ondersteuning nodig bij het zelfstandig (kunnen blijven) wonen, of kent u iemand? Neem dan gerust contact op met een van onze Regionale Cretio Partners. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Hits: 237

Kom in beweging!

Bewegen is goed! Voor lijf en leden. Maar zeker ook voor ons brein. Dus eigenlijk goed voor ons hele systeem.

Erik Scherder zal geen mogelijkheid onbenut laten ons dat te vertellen. En het mooie is dat het echt niet uitmaakt wanneer je er mee begint. Jong of oud (artikel Trouw 27-3-2011) het is gewoon nooit te laat om te beginnen. Als je er maar mee begint. En vervolgens natuurlijk volhouden! Want dat is wel een voorwaarde voor de positieve effecten van beweging.

Nog niet helemaal overtuigd? Dan is het volgende nieuws misschien nog wel het mooiste. Juist nu in coronatijd krijg je een extra mooie aanmoediging om meer te gaan bewegen. Volgens een column van Erik Scherder van 02-02-2021 op de website van de Nederlandse Sportraad heeft beweging een versterkend effect op ons immuunsysteem en daarmee dus ook op het effect van de covid-19 vaccinatie. Redenen genoeg om te beginnen. Bewegen hoeft niet moeilijk te zijn. Wandelen is ook goed. En leuk!

Ben jij iemand (of ken jij iemand) die het lastig vindt om dat alleen te doen? Vraag dan iemand anders om met je mee te gaan. Kun je gelijk even bijpraten. Wordt nuttig ook nog aangenaam… Buiten is nog steeds gewoon open!

Hits: 180

We staan er niet altijd bij stil maar bij het toenemen van de gemiddelde leeftijd van de bevolking in Nederland horen ook de minder leuke kanten van datzelfde verhaal. Zo is bijvoorbeeld berekend dat het aantal mensen met dementie in de komende twintig jaar gaat verdubbelen.

Wanneer je dat even tot je door laat dringen begrijp je dat we hier met zijn allen een taak hebben. Een taak voor het verzorgen van een goede kwaliteit van leven. Maar ook een taak voor het organiseren van een samenleving die met deze ziekte om kan gaan. Want omdat je ziek bent betekent niet dat je ineens minder mens bent!

Het is heel makkelijk om er nu niet bij stil te staan. En toch: Dementie kan ook jou overkomen, of iemand in je directe omgeving. De vraag die je jezelf kunt stellen is hoe jij zelf behandeld zou willen worden: als mens of als patiënt?

In het bericht op NU van 11 maart 2021 kun je lezen wat je in ieder geval per direct kunt doen. Laten we samen zorgen voor een dementievriendelijke omgeving. Zodat het leven gewoon door kan blijven gaan met zo zelfstandig mogelijk functioneren van betrokkenen. Daar hoort ook het coördineren en organiseren van goede zorg bij. Alles om het voor de betrokkenen zo goed en zo persoonlijk mogelijk te regelen. Met maximale zelfregie.

Onze Regionale Cretio Partners kunnen daarbij helpen. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

 

Hits: 184

Prachtige, ontroerende column van Sander de Hosson, longarts en specialist palliatieve zorg in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. De column “Kale kop” van 24 maart 2021 gaat over de terminale ziekte van een vader met jonge kinderen en het belang van het betrekken van (zijn) kinderen bij het stervensproces.
Een door Sander geraadpleegde ontwikkelingspsycholoog vertelt dat kinderen snel doorhebben wat er speelt en dat het daarom zó belangrijk is dat ze worden geïnformeerd. Op hun eigen niveau, rekening houdend met hun belevingswereld én naar waarheid, hoe moeilijk die ook is. Kinderen moeten serieus genomen worden. Dat maakt dat ze na een verlies niet achterblijven met een puzzel waar stukjes van ontbreken. Het niet informeren en niet meenemen langs de paden van ziekte en de dood is pas echt schadelijk op korte én lange termijn, zegt deze psycholoog.
Heeft u hulp nodig bij het bespreekbaar maken en het regelen van belangrijke zaken rondom het ziekte- en stervensproces? Neemt u dan gerust contact op met een van onze Regionale Cretio Partners. Zij kunnen u een luisterend oor bieden en hierbij (praktisch) ondersteunen.

Hits: 139

Bekijk hier onze eerder
verschenen nieuwsbrieven

TOP
X