Cretio biedt u een nieuw perspectief

Bijna niemand ontkomt eraan: de impact die grote gebeurtenissen op uw leven en welbevinden kunnen hebben. Of het nu gaat om een noodgedwongen verhuizing, stoppen met werken, een scheiding, verlies van een dierbare of van uw zelfstandigheid: het vraagt nogal wat van u.  Ook het combineren van eigen werk en/of gezin met de rol van mantelzorger is niet altijd eenvoudig en vanzelfsprekend. Het is prettig er dan niet helemáál alleen voor te staan en vanuit eigen regie zicht te krijgen op nieuw perspectief met bijbehorende mogelijkheden. Tijdens uw proces treden we op als uw vertrouwenspersoon en kunnen we de rol opnemen van: coördinator van uw zorg, administrateur,  mentor, bewindvoerder, gevolmachtigde, ‘ontzorger’, mediator en (levens-) executeur.

Wat we bieden is altijd maatwerk, toegesneden op uw situatie en specifieke behoeften.

Inleveren zelfstandigheid

Velen moeten er niet aan denken: niet meer zelf kunnen wat voorheen zo vanzelfsprekend was. Of het nu betekent dat u lichamelijk een stap terug moet doen of mentaal: het blijft een enorm verlies en vergt veel, niet in de laatste plaats omdat het thema ‘afhankelijkheid’ om de hoek komt kijken. Op vele fronten is een nieuw perspectief nodig.

Wat Cretio voor u kan betekenen:

 • samen met u bekijken wat er veranderd is in het dagelijkse leven en wat dit voor u en uw zelfstandigheid betekent
 • het voeren van uw administratie en zorgen dat u overzicht houdt over uw financiën
 • praktische ondersteuning bij het vinden van helpende partijen
 • hulp bij aanvragen in het kader van Wmo en WLZ (PGB)
 • als vertrouwenspersoon het behartigen van uw belangen bij CIZ, Zorgkantoor, CAK en thuiszorgorganisatie
 • het zoeken van alternatieven op het gebied van mobiliteit
 • coaching/begeleiding bij het vinden van een nieuw perspectief


Samen bekijken wat mogelijk is?

U wordt of bent mantelzorger

In Den Haag wordt er nogal laconiek over gedaan, maar het is nogal wat: mantelzorger worden. Het spanningsveld dat ontstaat vanuit de persoonlijke rol enerzijds en de verzorgende rol anderzijds wordt zelden onderkend. Daarnaast is het een grote uitdaging om als mantelzorger om te gaan met beschikbare tijd en uitgesproken of onuitgesproken verwachtingen. Al met al geen eenvoudige doch onmisbare taak. 

We oordelen niet, maar denken graag mee.

Wat Cretio voor u kan betekenen:

 • hulp bieden bij de inventarisatie van de zorgbehoefte
 • coördinatie van wie welke rol kan oppakken (intern én extern) en tegen welke prijs
 • bieden van praktische ondersteuning
 • persoonlijke coaching/begeleiding in uw rol als mantelzorger

U verliest een dierbare en/of wordt executeur

Na een overlijden van een naaste komt er veel op u af. Niet alleen de urgente noodzaak tot een hoop geregel en gezoek in verband met de afwikkeling nalatenschap. Vooral de juiste en tijdige communicatie met alle naaste betrokkenen, instanties en professionals luistert zeer nauw. Veelal ontbreekt de coördinatie en ervaring op dit gebied, helaas met onaangename gevolgen. Wat is er geregeld? Is er wel iets geregeld? Wel of niet aanvaarden bij schulden? Moet de notaris worden ingeschakeld? Wat kan uw sociale netwerk aan hulp bieden? En de meest prangende vraag: hoe kunt u als achterblijver verder?

Wat Cretio voor u kan betekenen:

Cretio kan als onafhankelijke professional op allerlei gebieden hulp bieden, bijvoorbeeld:

 • bij het snel in kaart brengen van de financiële en juridische situatie voor de achterblijvers
 • bij het maken van een stappenplan en tijdspad. Wie doet wat en wanneer?
 • bij het bijstaan van de executeur en contact onderhouden met alle betrokkenen
 • bij het inschakelen en coördineren van uw sociale netwerk
 • bij het bieden van praktische en emotionele ondersteuning
 • bij het (zo nodig) tijdig inschakelen van de juiste externe professionals zoals notaris, boedelontruimer, assuradeur, belastingadviseur, uitvaartondernemer, rouwconsulent etc. etc.
 • bij het bieden van een nieuw perspectief voor achterblijvers die verder moeten met hun leven

U kunt er ook voor kiezen Cretio het gehele proces van de afwikkeling nalatenschap over te laten nemen.

 

Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend

U gaat (noodgedwongen) verhuizen

U kunt (of één van uw ouders kan) niet meer thuis wonen. Misschien omdat het huis te groot en te bewerkelijk is. Misschien omdat aanpassingen nodig zijn. Misschien omdat een aanleun- of zorgwoning in het verschiet ligt of omdat u nog zoekt naar andere mogelijkheden. Er komt in ieder geval veel op u af. Niet alleen praktisch en administratief, maar ongetwijfeld ook emotioneel.


Wij zijn er klaar voor

Wat Cretio voor u kan betekenen:

 • in kaart brengen van de mogelijkheden die u heeft, het uitzoeken van regelingen die van toepassing zijn, het opstellen/maken van een stappenplan: wat moet er gebeuren en wanneer;
 • een plan maken voor het opruimen, verdelen, en/of weggooien van uw bezittingen op een manier waar u zich goed bij voelt;
 • meedenken over manieren waarop u zich snel thuis zou kunnen voelen in de nieuwe omgeving: wat is er te doen en waar? Hoe kunt u zich aansluiten?
 • erop toezien dat wat moet gebeuren ook daadwerkelijk wordt gedaan, het regelen van de inzet van andere partijen, budgetbewaking.

U wilt het goed geregeld hebben

U bent zich ervan bewust dat in één moment uw leven drastisch kan veranderen. Dan is het zeer prettig als u de zaken goed geregeld heeft. Maar wanneer heeft u het goed geregeld? Wie weet hoe u uw administratie verzorgd heeft, waar u de digitale wachtwoorden bewaart? Van hoeveel en van welke banken u gebruik maakt? Van wie u de reservesleutels heeft? Wat uw levensovertuiging is en welke professionals u al heeft ingeschakeld? Laat de antwoorden op deze vragen niet allemaal in uw hoofd zitten of vertel ze niet éénmalig aan uw naasten, maar maak een concreet overzicht.

Wat Cretio voor u kan betekenen:

  • een uitstekende basis bieden voor  een LevensDossier dat u:

    

  • zelf kunt samenstellen
  • compleet door Cretio kunt laten verzorgen
  • zelf samen kunt stellen en waar nodig gebruik te maken van Cretio
  •  

  • het aanbieden van de driedelige cursus MijnLevensDossier.nl
  • signaleren van noodzakelijke vervolgactiviteiten


Regel ons nu

U gaat scheiden

Niemand gaat een verbintenis aan vanuit de verwachting ook weer te scheiden. Toch hoort het bij de top 3 van ingrijpende life events. Afgezien van het emotionele aspect levert een scheiding behoorlijk wat juridische, financiële, fiscale en praktische haken en ogen, zowel op korte als op lange termijn. De taken en rollen die voorheen door u beiden vervuld werden moet u nu alleen op zich nemen. .Welke taken wilt u uitbesteden? Op wie kunt u leunen, nu u er alleen voor staat?


U hoeft er niet alleen voor te staan

Wat Cretio voor u kan betekenen

 • Helder in kaart brengen waar u staat in financieel, fiscaal, juridisch en praktisch opzicht,
 • Ondersteuning bieden bij het voeren van uw eigen administratie
 • Meedenken over de voor u meest relevante opties, regelingen en recht op bijstand
 • Bekijken wat er in praktisch opzicht geregeld moet worden en prioriteiten stellen
 • Coaching bij het hervinden van een nieuw evenwicht.

U zoekt een Vertrouwenspersoon op de werkvloer

Als werkgever heeft u te maken met allerlei ontwikkelingen die van invloed zijn op uw organisatie en uw medewerkers. Ingrijpende gebeurtenissen - zoals een scheiding, inleveren zelfstandigheid, verlies van een dierbare of het zijn/worden van een mantelzorger - hebben een grote impact op het leven van de mens in zijn algemeenheid. Niet alleen in de privé-omgeving vindt dit zijn weerslag, maar ook op de werkvloer vormt het een serieuze bedreiging voor de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. De onafhankelijke Vertrouwenspersonen van Cretio, met levenservaring,  hebben kennis van zaken waar het juridische, fiscale, administratieve en emotionele kwesties betreft. Ze hebben een praktische inslag en bieden betreffende werknemers een nieuw perspectief, zodat zij op een gezonde manier en met een gerust hart hun werk weer kunnen voortzetten.

Binnenkort op onze website meer over Vertrouwenspersoon zoals bedoeld in toekomstig artikel 13a van de Arbowet.

Wat Cretio voor u kan betekenen:

   • onafhankelijke en integere externe Vertrouwenspersonen (24/7 bereikbaar)
   • inventarisatie van de situatie 
   • signaleren van en doorpakken bij noodzakelijke vervolgactiviteiten
   • het praktische terzijde staan in de thuissituatie om verder te kunnen door o.a.:
     • het aanbrengen van structuur
     • het geven van richtlijnen op juridisch, fiscaal, administratief en emotioneel gebied
     • het inschakelen van het sociale netwerk
     • het inzetten van betaalde mantelzorgers
     • het tijdelijk overnemen van de regie


    Samen sta je sterker

Condities

De diensten van Cretio worden, afhankelijk van hun aard, in uren of als compleet pakket berekend.

Om u een indicatie te geven:

Werkzaamheden

 

Het eerste oriënterend gesprek van max. 1 uur

Per 1 juni 2021

 

gratis

Werkzaamheden die we als coördinator van uw zorg, mentor, bewind-voerder, gevolmachtigde, mediator en (levens-) executeur uitvoeren (Vergoeding uit PGB mogelijk!)

€ 94,50 (p/u)
Werkzaamheden die we als praktische regelaar en administrateur uitvoeren € 47,50 (p/u)
Jaarabonnement administratieve werkzaamheden, op basis van min. 2 uur aaneengesloten per maand € 1.095,00 (p/j)
LevensDossier papieren versie Vertrouwd gratis
LevensDossierdigitale kluis Veilig ★★ € 3,95 (p/m)
LevensDossierdigitale kluis + notaris Verantwoord ★★★ € 4,95 (p/m)
1 of 2 persoons LevensDossier door Cretio verzorgd Verzorgd ★★★★ € 595,00 of € 785,00
Herinneringsservice abonnement (jaarlijkse update LevensDossier) € 65,00 (p/j )
Cursus MijnLevensDossier.nl in 3-dagdelen € 135,00
Inzet Vertrouwenspersoon op de werkvloer  € 125,00 (p/u)*
Kilometervergoeding) € 0,35 (p/km)

Alle genoemde bedragen zonder * zijn inclusief 21% BTW.

Regelmatig geeft Cretio presentaties en voorlichting aan groepen. Ook worden wij ingeschakeld voor het organiseren van (multidisciplinaire) kennisbijeenkomsten. Informeer naar onze mogelijkheden bij een Regionale Cretio Partner bij u in de buurt en check onze event kalender.

TOP
X