Blogs en nieuwsberichten

Alles lijkt zoals het was

Een mooi interview met Frits Spits  op het digitaal platform spreekbuis.nl gepubliceerd op 22 oktober. Hij heeft een boek uitgebracht over het verlies van zijn vrouw en hoe hij zijn leven weer zin probeert te geven. De titel “Alles lijkt zoals het was” zegt genoeg. Echter het is niet meer zoals het was.

Cretio ondersteunt en begeleidt mensen om ook een nieuw perspectief te krijgen na het verlies van een dierbare, zodat zij weer verder kunnen met hun leven.

Hits: 1

Zorgen over thuiswonende ouderen

In het artikel ‘Zorgen over thuiswonende ouderen’ van Mirjam de Klerk, Inger Plaisier, Maaike Den Draak en Debbie Verbeek – Odijk, gebaseerd op hun SCP-publicatie, is te lezen dat zorg, ondersteuning en woningaanbod onvoldoende aansluiten bij de behoeften van zelfstandig wonende ouderen. Om de zorg voor ouderen thuis ook in de toekomst op peil te houden, zijn veranderingen nodig. Een aantal knelpunten komt hierbij aan de orde.

In het werk met onze klanten herkennen wij deze knelpunten. Voor de oudere zelf zijn dit vaak meer dan knelpunten, vandaar dat wij als Cretio partners graag met onze klant meedenken in wat mogelijk is, zowel op financieel, fiscaal, juridisch en praktisch opzicht. Zo staat iemand er niet alleen voor.

Hits: 1

Wel of niet verhuizen?

Wanneer ik bij meneer binnen kom, opent hij meteen het gesprek door een aantal zorgen met mij te delen: “Ik weet niet of ik hier wel kan blijven wonen want het lukt me niet om de tuin in mijn eentje bij te houden, ik kan niet meer auto rijden en hoe kom ik dan in het dorp voor de boodschappen, mijn kinderen wonen zo ver van mij vandaan ….”. Kortom, meneer overweegt te verhuizen, liever vandaag dan morgen.

Hij heeft zijn vrouw nog niet zo lang geleden verloren en heeft, naast het verdriet om dit verlies, allerlei zorgen omtrent zijn gezondheid en daarmee zijn woonsituatie. In zo’n periode, waarop er veel op je af komt en er allerlei emoties spelen, valt het niet mee om alles op een rijtje te zetten en (goede) besluiten te nemen. Zeker als het gaat om een verhuizing die eveneens veel impact heeft.

Ik laat hem dan ook een tijdje van zich afpraten en ik zie dat dit hem zichtbaar oplucht. Als ik hem voorstel om de situatie stap voor stap samen te bekijken en, daar waar gewenst en noodzakelijk zijn kinderen en/of (zorg)instanties er bij te betrekken, knikt hij opnieuw opgelucht en zegt: “Ik had het gevoel dat ik dit allemaal alleen moest doen, ik wil mijn kinderen er namelijk niet mee belasten. En zelf weet ik niet hoe ik het moet aanpakken”.

Ik had het gevoel dat ik dit allemaal alleen moest doen.

Samen met één van zijn kinderen brengen we de mogelijkheden in kaart en zoeken we de regelingen uit die daarbij voor meneer van toepassing zijn. Na een gesprek met meneer en zijn kinderen, waarin de verschillende mogelijkheden met bijbehorende voor- en nadelen worden besproken, kan hij een weloverwogen besluit nemen: het wordt verhuizen.

En ook hierbij mag ik meneer ondersteunen. Zo maken we een stappenplan zodat de zaken gebeuren die nodig zijn om dit mogelijk te maken. Inmiddels is meneer verhuisd, woont naar zijn zin en heeft het gevoel weer perspectief te hebben.

Bent u of kent u iemand die praktische en/of emotionele ondersteuning nodig heeft zoals in bovenstaande situatie, kijkt u dan eens op onze website wat wij voor u of uw naasten kunnen betekenen of neem direct contact met ons op.

Hits: 0

Zaterdag 12 oktober was de ‘Internationale Dag van de Palliatieve Zorg’ (World Hospice and Palliative Care Day). Op deze dag is aandacht besteed aan zorg aan mensen die niet meer kunnen genezen en welke mogelijkheden er dan zijn om zo goed mogelijke kwaliteit van leven te behouden, tot het einde.

Palliatief terminale zorg, PTZ, is zorg in de laatste levensfase. Het omvat bijvoorbeeld verzorging, verpleging, pijnbestrijding en begeleiding van de persoon zelf en van zijn of haar naasten. Mensen kunnen palliatieve terminale zorg thuis, in een verpleeghuis of in een hospice krijgen.

Wij merken dat er nog steeds gedacht wordt dat palliatieve terminale zorg alleen betaalbaar is voor mensen die goed verzekerd zijn. Dat is niet zo. De zorgverzekeringswet en de wet langdurige zorg maken palliatieve zorg voor iedereen bereikbaar. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk geregeld is. Als partners van Cretio kunnen wij u hierbij helpen en worden daarin gesteund door onze partners Per Saldo en Agora.

 

 

Hits: 0

Bekijk hier onze eerder
verschenen nieuwsbrieven

TOP
X