Liesbeth Hörmann

Van Maria Montessori heb ik geleerd ervan uit te gaan dat alles wat een mens nodig heeft om zich verder te ontwikkelen, in potentie aanwezig is: kijk naar wat een kind kan en observeer wanneer het toe is aan een volgende uitdaging.  Voorkom onnodige frustraties en daag het uit om de stap naar het onbekende te maken. Iedereen staat open voor ontplooiing en ontwikkeling, om te gaan waar je nog niet eerder bent geweest. Dat vind ik bemoedigend.

In al mijn werkzaamheden heb ik nog altijd die Montessoribril op, of het nu gaat om trainingen, coaching, leidinggeven: het werkt altijd om uit te gaan van wat er al is.  Gaandeweg kwamen daar andere inzichten bij, over hoe communicatie en  interactie werken en over ‘lateraal denken’.  Allemaal gereedschap  om met een open blik in het leven te staan en ongekende mogelijkheden te zien.

Dit is ook de kern van wat ik graag doe: anderen helpen hun blik te scherpen, hun referentiekader te vergroten, zonder te veronachtzamen wat er al is en hoe zwaar dat kan wegen.  Perspectief bieden, laten zien wat zich net buiten je blikveld aandient. Zeker in perioden waarin alles op z’n kop lijkt te staan of als allerlei deuren dicht lijken te vallen, kan dit enorm veel doen en brengen. Mij biedt het in ieder geval  veel en ook steeds weer nieuwe inzichten.

TOP
X