Blogs en nieuwsberichten

Zorgmijder

U kent ze wel, mensen die hun zelfstandigheid moeten inleveren wegens ziekte, ouderdom, een ongeluk of anderszins. Het is een ingrijpende levensverandering die vraagt om een andere aanpak dan voorheen. Als deze mensen zelf geen zorg vragen of dit niet kunnen accepteren maar wel nodig hebben, dan hebben we te maken met zorgmijders.

Een zorgmijder heeft te maken met problemen op verschillende vlakken die ze zelf niet als probleem erkennen. Vaak beseffen ze niet dat ze hulpbehoevend zijn (geworden) en hebben daarom de neiging vast te houden aan hetgeen ze kennen. Hierdoor krijgen zij niet de hulp die ze zo nodig hebben en kunnen zelfs daarmee hun eigen herstel of kwaliteit van leven in de weg staan. Dit is ook een grote uitdaging voor hun naasten en/of mantelzorgers. Voor hen kan het zeer frustrerend zijn als de nodige hulp geweigerd wordt.

Moeten de zorgmijders het dan toch maar lekker zelf uitzoeken of is onze slogan ook hier van toepassing? ‘Dat u het alleen kúnt, wil niet zeggen dat u het ook alleen móet.’ Hieronder treft u een 3-tal tips om de zorgmijder toch te voorzien van de juiste zorg.

1. Toon begrip en ga het gesprek aan

Ervaring leert dat mensen makkelijker hulp geven dan vragen. Het is echt moeilijk om afhankelijk te zijn van zorg van anderen. Probeer je daarom in te leven in de zorgmijder en stel hem/haar de vraag waarom hij/zij geen hulp wil.

Het kan te maken hebben dat men bang is om iemand tot last te zijn, zich schaamt of er nog niet aan toe is om de zelfstandigheid op te geven. Het is ook mogelijk dat iemand zijn eigen probleem nog niet inziet en zich niet bewust is van de zorgen die anderen om hem/haar hebben. Belangrijk is dat, wat de reden ook is, je daar empathie voor hebt en het vooral bespreekbaar houdt. Erover praten en begrip tonen kan namelijk helpen om de reden weg te nemen.

2. Wat kan iemand wel

Als zelfstandigheid ingeleverd moet worden zijn we geneigd om te kijken naar wat iemand niet meer kan. Het is aan te bevelen om juist de nog aanwezige zelfstandigheid te benadrukken. De zorgmijder heeft vooral behoefte aan zelfregie en wil deze niet ook nog eens inleveren aan goed bedoelde ongevraagde hulp. Het helpt de zorgmijder namelijk om controle over zijn/haar leven te houden. Daarom is het ook belangrijk om te weten wie de zorgmijder als persoon is en hoe hij/zij de dingen graag aanpakt. De geboden zorg kan dan veel beter aansluiten op de persoon zelf.

Als je dit weet, kun je de zorgmijder ‘verleiden’ door hem/haar uit te dagen om het eens op een andere manier te proberen dan hij/zij gewend is. Dit in plaats van jouw manier en inzichten op te leggen. Hierdoor behoudt de zorgmijder het gevoel dat niet zijn/haar hele leven wordt overgenomen en dat er respect is voor autonomie.

3. Bemoeizorg

Als tip 1 en 2 niet afdoende zijn en de zorgmijders geven overlast, of ze vormen een gevaar voor zichzelf of anderen dan kan er bemoeizorg ingezet worden. Bemoeizorg is een vorm van zorg waarbij er ongevraagd en pro-actief contact wordt gelegd met de zorgmijder. Vaak gebeurt dit vanuit een samenwerkingsverband bestaande uit verschillende hulpverleners op zowel medisch als het sociale vlak. Zij proberen de drempel voor de hulpvraag te verlagen en streven ernaar dat er uiteindelijk toch hulp geaccepteerd wordt zodat de juiste ondersteuning geboden kan worden.

Cretio helpt naasten en mantelzorgers om bemoeizorg te initiëren. Tevens is zij ervaren bij het bieden van individuele begeleiding (kan vanuit PGB) en kan de (vervolg-)zorg coördineren door de juiste mensen in te schakelen. Kijk eens bij welke situaties wij van betekenis kunnen zijn of neem direct contact met ons op.

Bezoeken: 1089

Goed om te lezen dat er gepleit wordt om de melding van financieel misbruik van ouderen makkelijker te maken bij de stichting Veilig Thuis. Momenteel kunnen banken alleen financieel misbruik van ouderen melden als het slachtoffer hiervoor zelf toestemming geeft. Echter uit de praktijk blijkt dat ouderen hier niet altijd toestemming voor geven, omdat ze bijvoorbeeld beïnvloed worden door een hulpverlener (vaak een familielid).

Ouderen moeten zich veilig voelen. Toch heeft 1 op de 20 ouderen te maken met mishandeling. De meest gerapporteerde vorm van ouderenmishandeling is financiële benadeling. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)  wil dat de wet wordt aangepast zodat het mogelijk wordt om financieel misbruik van ouderen te melden zonder toestemming van het slachtoffer. Op de website van de NVB kun je meer over dit nieuwsitem lezen. Kijk ook eens op deze site van de rijksoverheid om signalen van mishandeling bij ouderen te herkennen.

Financieel misbruik kun je maar beter voor zijn. Onze Cretio Partners kunnen als vertrouwenspersoon veel betekenen. Neem gerust contact met ons op. Wij helpen graag.

Bezoeken: 491

Wereld Alzheimer Dag

Op 21 september wordt wereldwijd stilgestaan bij de ziekte van Alzheimer en dementie. Helaas kent bijna iedereen wel iemand in zijn of haar omgeving die door deze vreselijke ziekte is getroffen. Er wordt hard gewerkt aan een medicijn, maar helaas zal het nog een tijd duren voordat iemand van de ziekte van Alzheimer kan genezen.

In mijn werk heb ik regelmatig te maken met cliënten die de diagnose Alzheimer krijgen. Het is bijna niet te bevatten hoe ingrijpend de ziekte het leven van iemand met die diagnose én dat van hun naasten overhoop haalt en voor altijd verandert. Annelies is daar een voorbeeld van. Ruim 40 jaar woont zij tot grote tevredenheid alleen in een groot huis in hartje centrum van de stad. Iedere dag wandelt zij minimaal 10.000 stappen door de stad en drinkt haar kopje koffie op een terras. Met haar artistieke uitstraling is zij voor menigeen een bekende verschijning.

Een aantal jaren geleden besloot Annelies om haar testament en, op aanraden van de notaris, levenstestament op te stellen. Via de notaris kwam Annelies met mij in contact en besloot zij mij te benoemen tot gevolmachtigde vanuit haar levenstestament. Zolang Annelies haar zaken zelf kon regelen bleef ik als gevolmachtigde op afstand.

        ”De wereld van Annelies stortte in, maar ze kreeg nu wel duidelijkheid waarom er de laatste tijd zoveel fout ging.

Totdat ik afgelopen jaar het verzoek kreeg om met Annelies mee te gaan naar het ziekenhuis voor een geriatrisch onderzoek. Als een donderslag bij heldere hemel werd ons verteld dat zij leed aan de ziekte van Alzheimer. De wereld van Annelies stortte in, maar ze kreeg nu wel duidelijkheid waarom er de laatste tijd zoveel fout ging en zij best veel zaken vergat. Met de huisarts werd een afspraak gemaakt om toelichting te krijgen op de diagnose, wat Annelies op korte en lange termijn kon verwachten en waar zij tegenaan zou gaan lopen. Een case manager dementie werd langszij getrokken, met wie we konden overleggen welke zorg Annelies nodig had om zo lang mogelijk veilig en comfortabel thuis te blijven wonen. Op internet speurde Annelies naar alles wat met Alzheimer en dementie te maken had en ging regelmatig naar bijeenkomsten van Alzheimer Café, georganiseerd door Stichting Alzheimer Nederland. Helaas reageerde Annelies niet goed op een medicijn dat remmend zou werken op Alzheimer.

De afgelopen maanden verergerde het ziektebeeld van Annelies in rap tempo. Er komt nu dagelijks iemand bij haar thuis om de dag met haar op te starten en ik kom nu wekelijks bij Annelies om met haar de post door te nemen, betalingen te doen en afspraken te maken met instanties. Over een paar weken hebben we een afspraak met de huisarts om de wilsverklaringen van Annelies te bespreken. Annelies heeft duidelijk aangegeven dat zij euthanasie wenst wanneer er geen kans meer is dat zij beter kan worden en het leven voor haar uitzichtloos wordt. Hoe lang Annelies nog wilsbekwaam zal blijven zal scherp in de gaten moeten worden gehouden. Samen met haar naaste familieleden zal ik proberen Annelies zo goed mogelijk te begeleiden in dit proces.Voor mij zal 21 september een dag zijn dat ik stil sta bij Annelies en al diegenen die samen met hun naasten lijden aan die vreselijke ziekte die Alzheimer heet.

Bezoeken: 269

Eenzaamheid kan een zware last zijn, vooral als je niemand hebt om je tijd en aandacht mee te delen. Maar soms brengt het leven onverwachte ontmoetingen die een positieve wending geven aan een eenzame situatie. Dit werd duidelijk toen ik als Cretio Partner een bijzondere vriendschap ontwikkelde met Margreet, een pittige dame die net in een verpleeghuis was komen wonen en geen familie meer had.

Toen ik voor het eerst bij Margreet op bezoek ging, had ik geen idee wat ik kon verwachten. Haar geestelijke gezondheid ging achteruit, ze was wantrouwend en haar zicht was slecht. Maar toen ik haar ontmoette, bleek ze een uitgesproken dame vol humor. Gelukkig stond ze open voor wekelijkse ontmoetingen. Haar eerste twee vragen aan mij waren of ik 1) een auto had en 2) van wijn hield. Beiden waren het geval. Dus ik werd goedgekeurd. En zo begon onze bijzondere vriendschap.

Elke week genoten we van elkaars gezelschap en vooral van een wijntje samen. Ik nam af en toe haar favoriete kroketjes mee en we gingen op avontuur met de auto, genietend van de natuur en het bezoeken van gezellige koffietentjes. Op regenachtige dagen bleven we in haar kamer, herinneringen ophalend aan vroeger al bladerend door haar fotoboeken van haar verre reizen.

        ”Haar levensvreugde werd aangewakkerd door de aandacht die ze kreeg.

Stilletjes aan bloeide ze weer op door mijn aandacht. Haar eenzaamheid verdween gestaag en er ontstond een hechte band tussen ons. Ze voelde zich begrepen, gehoord en haar zelfvertrouwen groeide. Samen ondernamen we nieuwe dingen, zoals het maken van prachtige tekeningen waarvan ze nooit had gedacht dat ze dat kon.

Maar het leven nam een onvermijdelijke wending. Toen ik terugkwam van vakantie, ging het plotseling erg slecht met Margreet. Ze was verward en kon geen woorden meer vinden. Onze gesprekken werden beperkt, maar ik was er voor haar. Ik bleef aan haar zijde zitten, hield haar hand vast en zorgde ervoor dat ze niet alleen was in deze moeilijke tijd. Langzaam ging het ietsje beter met haar, maar ze werd niet meer  de oude. De glans in haar ogen was vervaagd en ik realiseerde me dat we in haar laatste levensfase waren beland.

Als Cretio Partner ben ik gewend om mensen bij te staan in hun laatste levensfase en te zoeken naar leefplezier. Bij Margreet hebben we dit zeker gevonden. Haar levensvreugde werd aangewakkerd door de aandacht die ze kreeg,  het bijwonen van activiteiten en het gevoel van  verbondenheid die ontstond omdat er iemand voor haar was.Margreet en ik hebben elkaar een geschenk gegeven: ze heeft me laten zien hoe waardevol het is om tijd en aandacht aan iemand te schenken, zelfs in moeilijke tijden. Haar vriendschap heeft mijn leven verrijkt en ik hoop dat ik datzelfde voor haar heb kunnen doen. Leefplezier zit soms in de kleine dingen, in de momenten van verbinding en begrip, zelfs als de tijd ons uit handen glipt.In deze reis van eenzaamheid naar leefplezier hebben we samen een kostbare herinnering geschapen die ik voor altijd zal koesteren. Bedankt, Margreet, voor deze bijzondere vriendschap.

Bezoeken: 222

Bekijk hier onze eerder
verschenen nieuwsbrieven

TOP
X